Jumat, 27 Agustus 2010

<◦¤( GORESANKU BUAT KOTA AMUNTAI YANG KU RINDUKAN )¤◦>

ĞigiŁ kanĞen Saat angin Lembut yg Membawa sajakmu
menerpa kaŁbu, perŁahan,
saat mengenanĞmu, saat mengingatmu...
Menautkan Rindu-RinÐu paÐa kota seribu rawa
Ðiantara Lukis Bingkaimu
kembaLi Luruhkan
Symphony
Ði hulu-hulu bahaĞia,
Saat Ku Terjarak jauh Ðari bawah LanĞitmu
RinÐu seakan
Seperti tak pernah BerŁari Ðan Beranjak Ðarimu,
oh...kota satu aÐat dua jaman
begitu kuat aku ÐaŁam kerinÐuan
oh...kota payung kambanĞ
Begitu wanĞi kau ku santunkan.*

ÐaŁam bingkisan KaLbuKU
Hanya Goresan ini Saja

YanG menuMbanGkan asa

Sebab PeLarian, aKu Puas meNarikmu ke Pentas CakrawaLa sastra.^_^
written : Arfa the syrinXoos

Minggu, 22 Agustus 2010

AMBUN END THE END

AMbun mAnangis
ÐipAŁataran
buana,
MArintik
Racap
TaĞugur
Lawan Ðesir bayu,
MaŁayang-
ŁAYanĞ
gamat
manjumput Tanah
RasaP
KaÐa taTanai
BanĞai
HiLanG di PerMukaan*_
""""""
"".*~'
+@


written : arfa the syrinXoos

BARUH KALIMPUNAI

BARUH KALIMPUNAI
Wajahnya
MengumpuŁ Lukisan anĞin SyaHÐu
Membuai NaLuri cipta
meNuntun
Menyusur Ğaris khayaŁan
Antara iŁusi SegenĞĞam rasa
Ðan hasrat
Hikmat membaca Desir AnGin Lalu
SapaaN Ku terUs Menuai
Macam-macaM mimPi
TakKan UrunG
KareNa akU sunĞĞuh PeÐuŁi
Ðan BeranĞan MenaWarKan PesOnaMu
KALIMPUNAI Kau Landscap Teratai
Racap Ekosistem
Bambu-Bambu KeCiL ranGkai."
Saat Surut GenanĞan,
ÐaN paÐA wakTunya
PesaWahan terHampaR meMutar.%
KALIMPUNAI iS the name For You
YanĞ menyimpan kiSahku
Hasrat Masa Ðepan."_


written : arfa the syrinxoos

Sabtu, 31 Juli 2010

PEKAT MALAM

DinĞinnya mata
menYimpan rahsia
SenYuman paŁsu
meneŁan pahit
Hati ĞeŁora menĞerut Ðahi
menĞunÐanĞ Sakit
ÐaŁam pekatnya maŁam
MenanĞis senðiri
JeRih Pasti aÐa
Kuatkan Ðiri
PandanĞ Ðgn hati
KuasaNya jeŁas TerSaksi
ÐaŁam Łiku, sŮŁitnya BahaĞia
peKat menÐesak meRejam sunyi
akanKaH NanTi bahaĞia
Sabar... sabar.. sabar..
Syukur.. syukur.. syukur
SenÝum pada semua
tak perŁÚ Buruk sanĞka
Esok paĞi, harapan kan Terbit BerSama Çahaya.

Senin, 12 Juli 2010

¤¤¤ ÐURASI RINÐU ¤¤¤ pada kampung halaman.

Hny terPeranGkap Durasi......
tirai maŁam
Sunyi meRayap mengusik seÐihKu
piŁu ÐaŁam Ðekapan rinÐu
KAnĞen yĞ Membuat jiwa Ðahaga
Nmun raĞa tak berÐaya
Ku Çoba berÐiri menatap Łangit
kTika SanĞ bintanĞ timbuŁkan harapan
ÐaŁam Ðiam HatiKu Brontak
Bteriak tak menĞerti
WAjAr ŘinÐu seŁaŁu berPihak
buKankah RiNÐU hnYA miŁikKU SaJA?
ŁoĞika HanYa panÐai BerfiŁSafat
Tak peÐuŁi ÐenĞan Hati yĞ Sekarat
mnahan rindu yĞ terkekanĞ
oŁeh keaÐaAn Ðan kTerBatasan
enTah pÐ siaPa seÐih ÐiunĞkapkan
enTah ÐenĞan aPa pERih ÐŁUkiskan
tak terasa buTiran beninĞ Ðari sudut mata kembaŁi jatuh kePanĞkuan sanĞ maLam...

Jumat, 09 Juli 2010

♦ MEMBILAH KATA DI ATAS PANGKUAN MALAM YANG SEPI ♦

maŁam ini SeperTi maŁam - MaŁam SbeŁumnya
Aq yĞ ÐŁam Suasana SenYap
AQ terBujur,tereNunĞ ÐŁam KekakŮan
KaRena Hati terPasunĞ ÐaŁam KeSePian
KeSeÐihan ÐenĞan keSenÐirian
SeaKan menĞĞugurkan Sejuta HaraPan.."
Tapi Hati HAnyA Bisa MemBiŁah kaTa
MenCobA untuK mEnĞakui CAHAya
MaŁam beĞini,,,
MaZih kŮ Mençari memahami Ðiri senÐiri
Tak Memaksa
Lelah tŁah terasa....
AkŮ Ði atas panĞkuan maŁam
Ðiam menĞĞambar iŁham...
LenTik jariKÜ Terus meNaRi….
Bersama Tari Pena
yĞ Tak menĞHenti Tinta
MeNŮŁiskAn Çahaya kaTa...
terŁahir KareNa AQ trabaiKAn.."
Ðetik, Menit , JAm, ÐaŁam mAŁam ini
KŮ aĞunĞKan..!!!
Karena AQ inĞin MenanĞ meŁawan Sepi.."

Senin, 31 Mei 2010

DESAKU(PANAWAKAN)RUMAH KENANGANKU

DESAKÚ(PANAWAKAN) RÚMAHKENANĞANKU
SmesTa TŁah BerSakSi aTas RaĞa
kŁaHiRan sbÚah MomeNt KeĞaibAn
kAmPunĞ iNi MenjaÐi iSi KehiÐupan
Ðari Buaian Ðarah HingĞa KÚtingĞaŁkan
TeMan BerMAiN yĞ KÚrinÐukan ŁaĞi
SpuŁanĞ Ðari RanTaÚ ÐatanĞ KemBaŁi
MenÚanĞ KeNanĞan Ðtaman Hati
yĞ MenÐaĞing SampÆ kiNi Ðtubuh iNi
.............ÐPOs ĞarÐu KÚmpUŁ BeRbARiNĞ
.............ÐŁapanĞ SAWah TemPat BerMain bOŁa
.............Ðiatas ŁanĞit HaraPan TerSimPan
.............ÇanÐa, Tawa, TanĞis ÐÇiptakAn
TaNah aiR ÐesaKÚ BaĞian RuMah KeNanĞanKÚ.(*+)PANAWAKAN~~>AÐLah NAMA sbuAh Ðesa TEmPAt LAHiRkÙ Ði AMUNTAI.

Senin, 24 Mei 2010

==‡==KEPADA PENGRAJIN NYIRU,LUKAH,TANGGUK ÐI AMUNTAI==‡==LANGIT DESAKU....

KaMi aNak-aNak peNgRajin..
TumBuh Ði anTaRa aNak-aNak BamBu"
Nafas kaMi HiÐuP ÐAri biLahan ALaM...
biŁa KaMi SaŁinĞ ÐekaP,."
kaMi BerÐekaPan ÐeNgaN TanĞan-TanĞaN kETraMpiLan)(
BiŁa KaMi SaŁinĞ Çium,
KaMi BerÇiuMan ÐenĞan BaU Bambu==¬==
ŁanĞit Ðesa kaMi RuBuh SeRibÜ kaŁi**
Tapi kaMi Tak PerNah MeNanĞis"""""
seBab KuŁit KaMi TeTap SaØmatanĞ^_^
SematanĞ LÜkaH Ði ÐaÐanĞ~
TemPat KaMi MenĞĞaŁi airMaTa SenÐiri
ŁanĞit Ðesa kaMi RubÜh SeribÜ kaŁi
Tapi kaMi Tak PerNah MenYeRah...."
PaÐa SeTiap BaTanĞ BambÜ==¬==¬
kaMi uRai Ůrat HiÐup KaMi.....
paÐa SetiaP PÒhÕn BamBu==¬=
kaMi RanĞkai SeRat ÐÓ'a KaMi........

Rabu, 19 Mei 2010

>PUISI:>MEMORY KEABADIAN......FOR MY FRIEND'S SCHOOL....MTsN SUNGAI DURIAN... ALUMNI O7.!!!!!!"""

>PUISI:>MEMORY KEABADIAN......FOR MY FRIEND'S SCHOOL....MTsN SUNGAI DURIAN... ALUMNI O7.!!!!!!"""
~fRiENÐ"S...
Q teMukaN QM Ðsini..!
CteLah ±3¾ thnTak berTeMu
CteLah riBuan Hari meNGaburKan waJahMU
CteLah Bgitu panJanG Ðan Zmakin panJanG jaRak Ðantara QT.."%
~FriEnÐ"S...
maZihkah QM mengeNaLiku?
maZihkah QM menginGat jaLan Ke sekoLah QT ÐuLu?
maZihkah QM punYa SekeÐar RuanG Ðmana masa keCiL kiTa yg LuGu BeRMain,BeLaJar Ðsana?
~FRIEnÐ"s...
saLamQ "tuk Zmua peruBahaN ini...!!!*_
Ðmana nasiB MemBawa QT berseRakan ÐpeLaTaran Ðunia
Ah,setiÐaknya Masih aÐa yg tersiZa
ÐkeLas QT.....
ÐLaVangan BaskeT.....
ÐgerBang SekoLah....
Ðsetiap suÐut DeSa BiLa QM suÐi menguNjunGi-nya...
~FriEnÐ"S...
maZihkah QM TEmAnku?
ruang Ðhati ini buKan unTuk kemBaLi meLawan wakTu
cuma CkeÐar berTanYa paÐa kenYataan
Bahwa se~keJam aVapun wakTu menGhanCurkan SgaLanya
maZih aÐa seLembar kenanGan
Sbagai saTu-satunya Lukis4n TerinÐacH
yg perNah aÐa ÐgaLeri QT.
arƒ-_@

Selasa, 11 Mei 2010

TITLEð

QT Tak 4kaN PeŘnaH bZ MenÝePuh ÚŁanĞ sgaŁa iMpiAn
Ðan KnanĞan ÝĞ MeRangĞas PerŁaHan Ð RinĞkih Hati
ŁaLu MenYemai HaŘap,
SgaŁanya 4kan KemBaŁi sperti ÇmuŁa
“Krena aVa yĞ TertingĞaŁ,” kaTamu,”sperti siZa Jejak kAki
Ď pasir Bibir PanTai yĞ Łenyap TerHaPus HemPaZan 0mbak”
QT hnÝ ak4n biZa BerSeNanÐunĞ MeRepih piŁu
Ðan MembÚat SĞenap AnĞan TerBanĞ Łiar MenÇabik ÇakrawaŁa
SeraÝa MenÝimp4n ÇgaŁa aSa Ðan RinÐu
pÐ Ðiam,
pÐ KeHeninĞan
pÐ ŁaĞu Łama yĞ QT ŁanŤÚnkan
Ðan BerĞem4 Łirih HingĞa ke SuÐut Sepi SaÑuBari
“KaRena aPa yĞ kiÑi aÐa”, Úcapmu ŁaĞi,”AÐaŁah TemPat ÐmaNa
anĞin SĞaŁa MuSim BerTiup Ðan arÚs smÚa sÚnĞai BerMuara yĞ keRap
MemBÚat QT ĞamanĞ pÐ PiŁihan : MeNiti SaMar MaZa ÐePan aTaÚk4h
MengGengGam ÑostaŁĞia Ðan ikÚt KaŘam BerSaManya”

Senin, 10 Mei 2010

~MENÐung PAGI INI~

AVa yĞ enĞkaU RaSa HaRi iNi
Ktika awaN MenÐunĞ MenYapÚ bÚmi
Ktika rintik Huj4n MemBasaHi ŤaŃah
Ðan sĘmiŁir anĞin ÐinĞin MeNÚsuk KuŁit
MunĞkinkah sÚasANa menÐunĞ iŤu MeÑamBah MenÐunĞ Ð haŤimÚ?
MenÐunĞ hati meMaknai hiÐup Lbih terjaL
Ktika sanĞ kekaSih HaŤi ŤerŁihat saMaŘ Ð keJaÚhan
Ktika sanĞ saHabat TerŁihat kAbÚr ÐpeŁupÚk MaTa
Ðan ktikA OranĞ-oranĞ terSayanĞ tak Ðpt TerJanĞkaÚ
Tpi heiii…
CobaŁah meŁakÚkan ssua2
meResapi menÐunĞ…
meResaPi maKNa aiR HujaÑ iŤu…
meReSapi HaŘum tanah ini…
EngkaÚ akÁn MeraŠakan aÐa NuansÁ BarÚ Ð ÐŁam jiwA
Akan MerAsakAn SmangaÐ
esOk akAn Łebih Baek ŁĞ
Ðan SmoĞa enĞkaÚ bZ BŁajar Ðr PengaŁamAn HaRi iNi..
******

Selasa, 04 Mei 2010

~AKU INGIN MENGHIDUPKANMU~

-AKU inGin MengHiÐupkanmu-
SBenarnya KaU TLah hiÐup.AQ Tahu iTu.
Tapi,AQ inGin MengHiÐupkanmu Ðr HiÐup.
AQ MuLai PaSang RanTing Ðan Ðaun,
AQ paSanG WarNa yg AQ SuKa Ðan KaU SuKa.
Tak perLu KU BenTuk TuBuh,
KaRena KAU tuBuh.Tak perLu KUbuat SeRabut aKaR,
kaRena kAU akAr.
LaLu AQ TiupK4N ReTakan-reTakAn Jiwa iNi paÐamu.
AQ SiRam Ðgn MaTa Air KbeNaran,
AQ beRi BunGa,
AQ beRi TanGan Ðan AQ paSanG RekaMan.
AGar Ðatang seEkor Lebah MemeLukmu SenÐiri,
Ðan Esok PaGi MengAjak TeMannya BernYanyi Ðtubuhmu.
AGar kAu Tak Sepi Ðan Jiwamu ManÐi LaGi.
KaU MenYimPannya?
AQ inGin MengHiÐupkanmu.
MemBerimU MaNik-maNik pÐ Baju yg LuSuh.
AGar KaU Tahu Nikmatnya PenGap Pori-PoriKU,
aGar kau Tahu Amis Ðan MaNis PeLuh yg MeReka Peras SaBan Hari,
aGar KaU TaHu KuLit maTa yg Hitam iTu LeLah MenjaÐi PuTih,
aGar kaU Tahu,AQ inGin MengHiÐupkanmu Ðari rasa Yg LeLAp ini.
AGar Kau Tahu Ðuniamu Sepi, yg JeJaRinya TerTempa TaJam peÐang.
kaTa:
AQ inGin MengHiÐupkanMU aGar KaU MemBunuhKU,SEgeRa!
......?!!!#@

Senin, 19 April 2010

AKU ADALAH AKU

aku adalah aku
bukan putih ataupun suci
aku adalah hitam tak bernoda
aku adalah aku
tak memiliki kebaikan apapun
aku adalah sebuah kesalahan dalam hidup
aku adalah aku
tak seindah seperti yang lain
aku adalah sebuah noda dalam kehidupan
aku adalah aku
terlahir di dunia tanpa asa
hidup di dunia tak berharga
aku bukanlah siapa-siapa
aku adalah aku
menanti untaian waktu berlalu
menghitung mundur hari
dengan sepi yang tak kunjung berganti
dadaku telah bersimbah darah
bertekuk lutut aku pasrah
sampai kapan jantungku bertahta
tersayat-sayat rasa perih yang tak kunjung reda
aku sedang menunggu ajalku
dalam hidupku yang pilu
bebaskan aku dari hidupku
biarkan aku berlalu
dalam untaian akhir waktu