Jumat, 27 Agustus 2010

<◦¤( GORESANKU BUAT KOTA AMUNTAI YANG KU RINDUKAN )¤◦>

ĞigiŁ kanĞen Saat angin Lembut yg Membawa sajakmu
menerpa kaŁbu, perŁahan,
saat mengenanĞmu, saat mengingatmu...
Menautkan Rindu-RinÐu paÐa kota seribu rawa
Ðiantara Lukis Bingkaimu
kembaLi Luruhkan
Symphony
Ði hulu-hulu bahaĞia,
Saat Ku Terjarak jauh Ðari bawah LanĞitmu
RinÐu seakan
Seperti tak pernah BerŁari Ðan Beranjak Ðarimu,
oh...kota satu aÐat dua jaman
begitu kuat aku ÐaŁam kerinÐuan
oh...kota payung kambanĞ
Begitu wanĞi kau ku santunkan.*

ÐaŁam bingkisan KaLbuKU
Hanya Goresan ini Saja

YanG menuMbanGkan asa

Sebab PeLarian, aKu Puas meNarikmu ke Pentas CakrawaLa sastra.^_^
written : Arfa the syrinXoos

Minggu, 22 Agustus 2010

AMBUN END THE END

AMbun mAnangis
ÐipAŁataran
buana,
MArintik
Racap
TaĞugur
Lawan Ðesir bayu,
MaŁayang-
ŁAYanĞ
gamat
manjumput Tanah
RasaP
KaÐa taTanai
BanĞai
HiLanG di PerMukaan*_
""""""
"".*~'
+@


written : arfa the syrinXoos

BARUH KALIMPUNAI

BARUH KALIMPUNAI
Wajahnya
MengumpuŁ Lukisan anĞin SyaHÐu
Membuai NaLuri cipta
meNuntun
Menyusur Ğaris khayaŁan
Antara iŁusi SegenĞĞam rasa
Ðan hasrat
Hikmat membaca Desir AnGin Lalu
SapaaN Ku terUs Menuai
Macam-macaM mimPi
TakKan UrunG
KareNa akU sunĞĞuh PeÐuŁi
Ðan BeranĞan MenaWarKan PesOnaMu
KALIMPUNAI Kau Landscap Teratai
Racap Ekosistem
Bambu-Bambu KeCiL ranGkai."
Saat Surut GenanĞan,
ÐaN paÐA wakTunya
PesaWahan terHampaR meMutar.%
KALIMPUNAI iS the name For You
YanĞ menyimpan kiSahku
Hasrat Masa Ðepan."_


written : arfa the syrinxoos

Sabtu, 31 Juli 2010

PEKAT MALAM

DinĞinnya mata
menYimpan rahsia
SenYuman paŁsu
meneŁan pahit
Hati ĞeŁora menĞerut Ðahi
menĞunÐanĞ Sakit
ÐaŁam pekatnya maŁam
MenanĞis senðiri
JeRih Pasti aÐa
Kuatkan Ðiri
PandanĞ Ðgn hati
KuasaNya jeŁas TerSaksi
ÐaŁam Łiku, sŮŁitnya BahaĞia
peKat menÐesak meRejam sunyi
akanKaH NanTi bahaĞia
Sabar... sabar.. sabar..
Syukur.. syukur.. syukur
SenÝum pada semua
tak perŁÚ Buruk sanĞka
Esok paĞi, harapan kan Terbit BerSama Çahaya.

Senin, 12 Juli 2010

¤¤¤ ÐURASI RINÐU ¤¤¤ pada kampung halaman.

Hny terPeranGkap Durasi......
tirai maŁam
Sunyi meRayap mengusik seÐihKu
piŁu ÐaŁam Ðekapan rinÐu
KAnĞen yĞ Membuat jiwa Ðahaga
Nmun raĞa tak berÐaya
Ku Çoba berÐiri menatap Łangit
kTika SanĞ bintanĞ timbuŁkan harapan
ÐaŁam Ðiam HatiKu Brontak
Bteriak tak menĞerti
WAjAr ŘinÐu seŁaŁu berPihak
buKankah RiNÐU hnYA miŁikKU SaJA?
ŁoĞika HanYa panÐai BerfiŁSafat
Tak peÐuŁi ÐenĞan Hati yĞ Sekarat
mnahan rindu yĞ terkekanĞ
oŁeh keaÐaAn Ðan kTerBatasan
enTah pÐ siaPa seÐih ÐiunĞkapkan
enTah ÐenĞan aPa pERih ÐŁUkiskan
tak terasa buTiran beninĞ Ðari sudut mata kembaŁi jatuh kePanĞkuan sanĞ maLam...

Jumat, 09 Juli 2010

♦ MEMBILAH KATA DI ATAS PANGKUAN MALAM YANG SEPI ♦

maŁam ini SeperTi maŁam - MaŁam SbeŁumnya
Aq yĞ ÐŁam Suasana SenYap
AQ terBujur,tereNunĞ ÐŁam KekakŮan
KaRena Hati terPasunĞ ÐaŁam KeSePian
KeSeÐihan ÐenĞan keSenÐirian
SeaKan menĞĞugurkan Sejuta HaraPan.."
Tapi Hati HAnyA Bisa MemBiŁah kaTa
MenCobA untuK mEnĞakui CAHAya
MaŁam beĞini,,,
MaZih kŮ Mençari memahami Ðiri senÐiri
Tak Memaksa
Lelah tŁah terasa....
AkŮ Ði atas panĞkuan maŁam
Ðiam menĞĞambar iŁham...
LenTik jariKÜ Terus meNaRi….
Bersama Tari Pena
yĞ Tak menĞHenti Tinta
MeNŮŁiskAn Çahaya kaTa...
terŁahir KareNa AQ trabaiKAn.."
Ðetik, Menit , JAm, ÐaŁam mAŁam ini
KŮ aĞunĞKan..!!!
Karena AQ inĞin MenanĞ meŁawan Sepi.."

Senin, 31 Mei 2010

DESAKU(PANAWAKAN)RUMAH KENANGANKU

DESAKÚ(PANAWAKAN) RÚMAHKENANĞANKU
SmesTa TŁah BerSakSi aTas RaĞa
kŁaHiRan sbÚah MomeNt KeĞaibAn
kAmPunĞ iNi MenjaÐi iSi KehiÐupan
Ðari Buaian Ðarah HingĞa KÚtingĞaŁkan
TeMan BerMAiN yĞ KÚrinÐukan ŁaĞi
SpuŁanĞ Ðari RanTaÚ ÐatanĞ KemBaŁi
MenÚanĞ KeNanĞan Ðtaman Hati
yĞ MenÐaĞing SampÆ kiNi Ðtubuh iNi
.............ÐPOs ĞarÐu KÚmpUŁ BeRbARiNĞ
.............ÐŁapanĞ SAWah TemPat BerMain bOŁa
.............Ðiatas ŁanĞit HaraPan TerSimPan
.............ÇanÐa, Tawa, TanĞis ÐÇiptakAn
TaNah aiR ÐesaKÚ BaĞian RuMah KeNanĞanKÚ.(*+)PANAWAKAN~~>AÐLah NAMA sbuAh Ðesa TEmPAt LAHiRkÙ Ði AMUNTAI.